გარანტია ახალ ავტომობილებზე:

Ford-ის ყოველ ახალ მსუბუქ ავტომობილზე, რომელიც შექმნილია Ford-ის ოფიციალური დილერის მიერ, ვრცელდება Ford-ის კომპანიის ოფიციალური გარანტია. ეს ნიშნავს, რომ იმ შემთხვევაში თუ ნებისმიერი დეტაილ გამო მწყობრიდან მასალების ან წარმოების დეფექტის მიზეზით, ის იქნება შეკეთებული ან გამოცვლილი უფასოდ (Ford-ის შეხედულებისამებრ)


პირობები Ford-ის ახალ ავტომობილებზე გარანტიის შენარჩუნებისთვის:

  • ავტომობილის ტექნიკური შემოწმება უნდა მოხდეს სერვისის წიგნში მითითებული პერიოდულობით და Ford-ის ოფიციალური დილერების მითითებით
  • დაუშვებელია ავტომობილის უხეში ექსპლუატაცია, მისი გამოყენება არადანიშნულებისამებრ, კონსტრუქციაში შეტანილი ცვლილებები, ავტომობილის გამოყენება რალიში ან შეჯიბრში


საგარანტიო ვალდებულება არ ვრცელდება:

  • გამოყენებისთვის აკრძალული დეტალების მონტაჟზე
  • დაგეგმილ რეგულირებაზე და სახარჯო მასალებზე (როგორებიცაა: ზეთი, აალების სანთლები, ჰიდრავლიკის სითხე, ფილტრები და სწრაფცვეთად ნაწილებზე: გადაბმულობა, ძრავის ღვედი, სამუხრუჭე მასალები, მინის საწმენდი ჯაგრისები) თუმცაღა გარანტია გვრცელდება, თუ ეს მასალები მწყობრიდან გამოვა ქარხნული წუნის გამო.
  • დეფექტები და გაუმართაობა, გამოწვეული არაორიგინალი სათადარიგო ნაწილების, აქსესუარების, ძრავისთვის არათავსებადი საწვავის და ასევე სხვა მოწყობილობების (მათ შორის სიგნალიზაციის) მონტაჟით.
  • საგარანტიო ვადები:
Bookmark & Share