მიმოხილვა

Ford Transit Chassis Cab: შექმნილია მისი მფლობელების საჭიროებების გათვალისწინებით: შექმნილია ძარათმშენებლობის მრეწველობასთან თანამშრომლობით და წარმოადგენს თქვენი ბიზნესის მყარ საფუძველს.
სატვირთოს სიმძლავრისა და ხარისხის გათვალისწინებით აწყობილი Ford Transit-ი მსუბუქი კომერციული ავტომობილისთვის დამახასიათებელი სისწრაფითა და ეფექტურობით გამოირჩევა. ამას ამატება პლატფორმის მოქნილობა, რაც უზრუნველყოფს ნებისმიერი სახის ტრანსფორმაციის შესრულებას.
მყარი კიბის ტიპის ჩარჩო ხელმისაწვდომია ხუთი სხვადასხვა სიგრძით, რაც ავტომობილის 3,100 კგ-დან 4,700კმ-მდე დატვირთვის საშუალებას იძლევა. თქვენ ასევე შეგიძლიათ აირჩიოთ ერთ/ორ რიგიანი კაბინა, წამყვანი ხიდის გადაცემის რიცხვი, წინა, უკანა ან სრული ამძრავის ოფციები და სამუხრუჭე სისტემით აღჭურვილი მისაბმელის მაქსიმალურ 3,5 ტონამდე დასაშვები დატვირთვა.
დეტალებისა და ტექნოლოგიების გრძელი ჩამონათვალი, კარგად აღჭურვილი კაბინა კიდევ უფრო ამარტივებს მგზავრობას და
ბევრად კომფორტულს ხდის მას.

  • კორპუსის სტილი და მოცულობა

    კორპუსის სტილი და 7 კაცამდე ტევადობა

    ერთ და ორ რიგიანი კაბინა - 1-5 ლ-მდე მოცულობით (მოკლე, საშუალო, გრძელი, გაფართოებული ჩარჩო და ძალიან გრძელი): ორ რიგიან კაბინაში შესაძლებელია მოთავსდეს შვიდი ადამიანი: აირჩიეთ Transit Chassis Cab-ი და მოახდინეთ თქვენი ავტომობილის კონფიგურაცია ისე, რომ სრულად მორგებული იყოს თქვენს საქმიანობაზე.

Bookmark & Share