ძარის ტიპი

ერთი ფურგონი, უამრავი ვარიაცია

ერთი, ორი და მეტი მგზავრი. საშუალო, გრძელი, დაგრძელებული და Jumbo გრძელი თვლების ბაზა. მაღალი, საშუალო და დაბალი სიმაღლის ჭერი. აირჩიეთ Transit და თქვენ შეგიძლიათ ისეთი ფურგონის კონფიგურაციის არჩევა, რომელიც სპეციალურად იქნება მორგებული თქვენს ბიზნესს.

ფურგონი

ford

თვლების ბაზა: L2 (საშუალო), L3 (გრძელი), L4 (დაგრძელებული) ჭერის სიმაღლე:

H2 (საშუალო სიმაღლის ჭერი) და
H3 (მაღალი ჭერი) ავტომობილის მთლიანი მასა:
2900-4700კგ სავარძლები: 2-3ორმაგი-კაბინა-ფურგონში


თვლების ბაზა: L2 (საშუალო), L3 (გრძელი), L4 (დაგრძელებული) ჭერის სიმაღლე: H2 (საშუალო) და H3 (მაღალი ჭერი) ავტომობილის მთლიანი მასა: 2900-3500კგ სავარძლები:2-7

Bookmark & Share